SciPy վարժություններ

SciPy Վարժություններ

Դուք կարող եք ստուգել ձեր SciPy հմտությունները W3Schools-ի վարժություններով:


Վարժություններ

Մենք հավաքել ենք մի շարք SciPy վարժություններ (պատասխաններով) յուրաքանչյուր SciPy գլխի համար:

Փորձեք լուծել վարժությունը՝ լրացնելով կոդի բացակայող մասերը։ Եթե ​​խրված եք, սեղմեք «Ցույց տալ պատասխանը» կոճակը՝ տեսնելու, թե ինչ եք սխալ արել:

Հաշվեք ձեր միավորը

Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար կստանաք 1 միավոր։ Ձեր միավորը և ընդհանուր միավորը միշտ կցուցադրվեն:

Սկսեք SciPy վարժությունները

Սկսեք SciPy վարժությունները ❯

Եթե ​​չգիտեք SciPy-ն, առաջարկում ենք կարդալ մեր SciPy ձեռնարկ զրոյից.

ArmenianEnglish