Կանխատեսող կոդավորման տեսություն | Ինչպես է ուղեղը կառուցում իրականության մոդել | Օբյեկտիվության պատրանք

…Ուղեղի հիմնական խնդիրն է ճիշտ բաշխել մեր մարմնի սահմանափակ ռեսուրսները, ինչպես նաև կանխատեսել մարմնի կարիքները և բավարարել դրանք նույնիսկ նախքան դրանց հայտնվելը:
Հետևաբար, ուղեղն ունի մեխանիզմներ, որոնք կազմակերպում են ընկալման գործընթացները՝ նախապես դասակարգելով դրանք կատեգորիաների և տվյալների հսկայական հոսքից ընտրելով նրանց, որոնք նա համարում է ամենակարևորը մարմնի համար:
Իրականում մենք ընկալում ենք ոչ թե մեզ շրջապատող աշխարհը, այլ ուղեղի կանխատեսումները՝ նրա մոդելավորումը, որն անընդհատ ստեղծվում, ուղղվում և վերարտադրվում է։ Իրականում մեր սենսացիաները ուղեղի երևակայություններ են, որոնք համընկնում են իրականության հետ:
Մեր ուղեղի կառուցվածքն այնպիսին է, որ նրա համար ավելի ռացիոնալ է օգտագործել ներքին կապերը նեյրոնների միջև, որոնք շատ ավելի շատ են, քան նրանք, որոնց միջոցով զգայական տեղեկատվությունը գալիս է արտաքին աշխարհից: Միևնույն ժամանակ, ուղեղը կանխատեսում և ինքնուրույն որոշում է արդյունքները. այն լրացնում է թերի պատկերը անհրաժեշտ մանրամասներով՝ ոչ միանշանակ զգայական տվյալներին կոնկրետ իմաստ տալու համար…….

Թարգմանություն »